≡ Meni

Informacije o usluzi

Informacije prema § 5 TMG:

Yannick Energy
c/o autorenglück.de
Franz Mehring Str. 15
01237 Dresden

Kontakt: info@allesistenergie.net

PDV ID: DE314833611

Osoba odgovorna za sadržaj:

Yannick Energy

c/o autorenglück.de
Franz Mehring Str. 15
01237 Dresden

Učešće u potrošačkim sporovima:

Ne učestvujemo u postupku rješavanja sporova pred arbitražnim odborom potrošača.

Odricanje odgovornosti:

Odgovorni smo za sadržaj naših web stranica u skladu sa općim zakonima, posebno članom 7. stav 1. Zakona o telekomunikacijama. Sav sadržaj kreiran je s dužnom pažnjom i prema našem najboljem saznanju. Ako se pozivamo na web stranice trećih strana putem hiperveza na našoj web stranici, ne možemo jamčiti da će povezani sadržaji i dalje biti ažurirani, točni i potpuni, jer je ovaj sadržaj izvan područja naše odgovornosti i nemamo uticaj na njen budući dizajn. Ako smatrate da bilo koji sadržaj krši važeće zakone ili je neprikladan, obavijestite nas.

Pravne informacije na ovoj stranici, kao i sva pitanja i sporovi u vezi sa dizajnom ove web stranice podliježu zakonu Savezne Republike Njemačke.

Obavijest o zaštiti podataka:

Naše informacije o zaštiti podataka možete pronaći na:

Zaštita privatnosti

Obavijest o autorskim pravima:

Tekstovi, slike, fotografije, video ili grafike na našoj web stranici općenito su podložni zaštiti autorskih prava. Stoga je zabranjena svaka neovlaštena upotreba (posebno reprodukcija, obrada ili distribucija) ovog sadržaja zaštićenog autorskim pravima. Ako namjeravate koristiti ovaj sadržaj ili bilo koji njegov dio, molimo vas da nas unaprijed kontaktirate koristeći gore navedene detalje. Ako sami nismo vlasnik traženih prava korištenja autorskih prava, nastojat ćemo dogovoriti kontakt s ovlaštenom osobom.

Profili na društvenim mrežama:

Ovo pravno obaveštenje takođe se odnosi na sledeće profile na društvenim mrežama:

https://www.instagram.com/allesistenergie/

https://www.facebook.com/allesistenergie

https://www.youtube.com/allesistenergie

Stalna kontrola sadržaja povezanih stranica je, međutim, bez konkretnih dokaza da je kršenje nerazumno. Takve veze ćemo odmah ukloniti ako saznamo bilo kakve pravne prekršaje.

Fotografije autora/autorskih prava:

(c) fotografije sa – pexels.com; Creative Common Zero (CC0) licenca

(c) fotografije sa – pixabay.com; Creative Common Zero (CC0) licenca